AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V;  Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng:AMS1117-2.5 IC Nguồn ổn áp 2.5V;
Kiểu chân: dán SOT223

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG