AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V;  Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-2.85 IC Nguồn ổn áp 2.85V;
Kiểu chân: dán SOT223

Tags: , ,