AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V;

Kiểu chân: dán TO252;

Mã: AMS1117-5.0_TO252

Tên hàng: AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V;  Kiểu chân: dán TO252;  Mã: AMS1117-5.0_TO252

Tên hàng: AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V;
Kiểu chân: dán TO252;
Mã: AMS1117-5.0_TO252

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG