TO252

Tên hàng: FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V; Mã: FQD13N10L; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: N MOSFET

FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V;

Mã: FQD13N10L;

Kiểu chân: dán TO-252;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: AMS1117-ADJ AMS1117CD-ADJ IC Nguồn ổn áp ADJ; Kiểu chân: dán TO252; Mã: AMS1117-ADJ TO252

AMS1117-ADJ AMS1117CD-ADJ IC Nguồn ổn áp ADJ

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-ADJ AMS1117CD-ADJ IC Nguồn ổn áp ADJ;

Kiểu chân: dán TO252;

Mã: AMS1117-ADJ TO252

Tên hàng: AMS1117-3.3 AMS1117CD-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V; Kiểu chân: dán TO252; Mã: AMS1117-3.3_TO252

AMS1117-3.3 AMS1117CD-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-3.3 AMS1117CD-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V;

Kiểu chân: dán TO252;

Mã: AMS1117-3.3_TO252

Tên hàng: AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V; Kiểu chân: dán TO252; Mã: AMS1117-5.0_TO252

AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-5.0 AMS1117CD-5.0 IC Nguồn ổn áp 5V;

Kiểu chân: dán TO252;

Mã: AMS1117-5.0_TO252

Tên hàng: FQD13N06LTM FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A 60V 115mR; Mã: FQD13N06L; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: Chính Hãng; Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

FQD13N06LTM FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A 60V 115mR

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: FQD13N06LTM FQD13N06L FQD 13N06L TO252 N MOSFET 11A 60V 115mR;

Mã: FQD13N06L;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Chính Hãng;

Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop

Tên hàng: TA48M033F 48M033F TO252 IC nguồn 3V3 Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 500mA PW-MOLD; Mã: TA48M033F; Kiểu chân: dán TO-252

TA48M033F 48M033F TO252 IC nguồn 3V3 Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 500mA PW-MOLD

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TA48M033F 48M033F TO252 IC nguồn 3V3 Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 500mA PW-MOLD;

Mã: TA48M033F;

Kiểu chân: dán TO-252

Tên hàng: TD1507TR TO252 IC nguồn DC/DC; Mã: TD1507TR; Kiểu chân: dán TO-252

TD1507TR TO252 IC nguồn DC/DC

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: TD1507TR TO252 IC nguồn DC/DC;

Mã: TD1507TR;

Kiểu chân: dán TO-252

Tên hàng: XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter; Mã: XL4013E1; Kiểu chân dán TO-252

XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter;

Mã: XL4013E1;

Kiểu chân dán TO-252

Tên hàng: IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω; Mã: FR6215; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: P MOSFETTên hàng: IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω; Mã: FR6215; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: P MOSFET

IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: IRFR6215 FR6215 TO252 P MOSFET 13A 150V 0.295Ω;

Mã: FR6215;

Kiểu chân: dán TO-252;

Phân nhóm: P MOSFET

Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V; Mã: J45H11; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: ON; Phân nhóm: PNP Transistor;Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V; Mã: J45H11; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: ON; Phân nhóm: PNP Transistor;

J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: J45H11 5H11 TO252 PNP Transistor 10A 80V;

Mã: J45H11;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: ON;

Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS Kiểu chân: dán TO252

FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS

Kiểu chân: dán TO252

LÊN ĐẦU TRANG