AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW614EH-DIP8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;  Mã: AQW614EH-DIP8; Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: NAiS Panasonic;  Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;
Mã: AQW614EH-DIP8; Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: NAiS Panasonic;
Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tags: , , ,