AT070TN83 V.1 Màn hình cảm ứng 7 inch lập trình

Giá: Liên hệ

AT070TN83 V.1 Màn hình cảm ứng 7 inch lập trình (loại có thêm tấm cảm ứng)

Mã: AT070TN83 V.1

Dùng cho: Vật tư màn hình LCD, Tray Monitor Feeder máy SAMSUNG, Màn hình MT6070iH 2WV

Phân nhóm: Màn hình LCD

Mã kho: AT070TN83V1-CU-776

 

Tên hàng: AT070TN83 V.1 Màn hình cảm ứng 7 inch lập trình; Mã: AT070TN83 V.1;

Tên hàng: AT070TN83 V.1 Màn hình cảm ứng 7 inch lập trình;
Mã: AT070TN83 V.1;

Tags: ,