24C02 AT24C02 EEPROM 2.7-5.5V 2K

Tên hàng: 24C02 AT24C02 EEPROM 2.7-5.5V 2K;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: AT24C02;

Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: 24C02 AT24C02 EEPROM 2.7-5.5V 2K; Kiểu chân: cắm DIP-8; Mã: AT24C02; Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: 24C02 AT24C02 EEPROM 2.7-5.5V 2K;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: AT24C02;
Hãng sx: ATMEL