24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: AT24C02N;

Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: 24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: AT24C02N;  Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: 24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: AT24C02N;
Hãng sx: ATMEL

Tags: , , ,