ATMEL

Tên hàng: ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash; Mã: ATMEGA2560-16AU; Kiểu chân: -dán LQFP-100; Thương hiệu: ATMEL; Phân nhóm: IC VĐK->Atmel

ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash

Giá: Liên hệ

Tên hàng: ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash;

Mã: ATMEGA2560-16AU;

Kiểu chân: -dán LQFP-100;

Thương hiệu: ATMEL;

Phân nhóm: IC VĐK->Atmel

Tên hàng: AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS; Mã: AT28C64-15PC; Kiểu chân: cắm DỊP-28; Thương hiệu: ATMEL; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vậy từ máy máy; Phân nhóm: IC ROM-RAM; Mã kho: AT28C64-15PC_720

AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS;

Mã: AT28C64-15PC;

Kiểu chân: cắm DỊP-28;

Thương hiệu: ATMEL;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vậy từ máy máy;

Phân nhóm: IC ROM-RAM;

Mã kho: AT28C64-15PC_720

Tên hàng: ATTINY13A-SU ATTINY13V-10SU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR; Mã: ATTINY13A-SU; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: ATMEL; Phân nhóm: AVR

ATTINY13A-SU ATTINY13V-10SU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR

Giá: 9,500 VNĐ

Tên hàng: ATTINY13A-SU ATTINY13V-10SU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR;

Mã: ATTINY13A-SU;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: ATMEL;

Phân nhóm: AVR

Tên hàng: ATTINY13A-SSU ATTINY13V-10SSU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR; Mã: ATTINY13A-SSU; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: ATMEL; Phân nhóm: AVR

ATTINY13A-SSU ATTINY13V-10SSU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR

Giá: 11,000 VNĐ

Tên hàng: ATTINY13A-SSU ATTINY13V-10SSU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR;

Mã: ATTINY13A-SSU;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: ATMEL;

Phân nhóm: AVR

Tên hàng: 24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: AT24C02N; Hãng sx: ATMEL

24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 24C02N AT24C02N-10SU-2.7 EEPROM ATMEL;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: AT24C02N;

Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH; Mã: AT89C51-24PI; Kiểu chân: cắm DIP-40; Thương hiệu: ATMEL; Hàng tương đương: AT89C51-24PC AT89C51-20 AT89C51-24PU

AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH;

Mã: AT89C51-24PI;

Kiểu chân: cắm DIP-40;

Thương hiệu: ATMEL;

Hàng tương đương: AT89C51-24PC AT89C51-20 AT89C51-24PU

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP; Mã: ATMEGA32A-AU; Kiểu chân: dán TQFP44; Hãng sx: ATMEL

ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP;

Mã: ATMEGA32A-AU;

Kiểu chân: dán TQFP44;

Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: ATMEGA168PA-AU TQFP32 IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP; Mã: ATMEGA168PA-AU; Hãng sx: ATMEL; Kiểu chân: dán TQFP32

ATMEGA168PA-AU TQFP32 IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP

Giá: 28.000 VNĐ

Tên hàng: ATMEGA168PA-AU TQFP32 IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP;

Mã: ATMEGA168PA-AU;

Hãng sx: ATMEL;

Kiểu chân: dán TQFP32

Tên hàng: ATTINY13A-SU ATTINY13V-10SU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR; Mã: ATTINY13A-SU; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: ATMEL; Phân nhóm: AVR

ATTINY13A-SU ATTINY13V-10SU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: ATTINY13A-SU ATTINY13V-10SU ATTINY13 TINY13A SOP8 IC Vi điều khiển AVR; Mã: ATTINY13A-SU;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: ATMEL;

Phân nhóm: AVR

LÊN ĐẦU TRANG