AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH;

Mã: AT89C51-24PI;

Kiểu chân: cắm DIP-40;

Thương hiệu: ATMEL;

Hàng tương đương: AT89C51-24PC AT89C51-20 AT89C51-24PU

Tên hàng: AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH;  Mã: AT89C51-24PI;  Kiểu chân: cắm DIP-40;  Thương hiệu: ATMEL;  Hàng tương đương: AT89C51-24PC AT89C51-20 AT89C51-24PU

Tên hàng: AT89C51-24PI DIP40 IC Vi điều khiển 8BIT 4KB FLASH;
Mã: AT89C51-24PI;
Kiểu chân: cắm DIP-40;
Thương hiệu: ATMEL;
Hàng tương đương: AT89C51-24PC AT89C51-20 AT89C51-24PU

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG