ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash

Giá: Liên hệ

Tên hàng:  ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash;

Mã: ATMEGA2560-16AU;

Kiểu chân: -dán LQFP-100;

Thương hiệu: ATMEL;

Phân nhóm: IC VĐK->Atmel

Tên hàng:  ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash;  Mã: ATMEGA2560-16AU;  Kiểu chân: -dán LQFP-100;  Thương hiệu: ATMEL;  Phân nhóm: IC VĐK->Atmel

Tên hàng: ATMEGA2560-16AU IC Vi điều khiển Atmel 8 bit 256K Flash;
Mã: ATMEGA2560-16AU;
Kiểu chân: -dán LQFP-100;
Thương hiệu: ATMEL;
Phân nhóm: IC VĐK->Atmel

Tags: , ,