AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran;

kiểu chân: cắm DIP-8;

hãng sx: AVAGO;

dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran; kiểu chân: cắm DIP-8; hãng sx: AVAGO; dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran;
kiểu chân: cắm DIP-8;
hãng sx: AVAGO;
dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tags: , , ,