AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran;

kiểu chân: dán SOP-8;

hãng sx: AVAGO;

dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran;  kiểu chân: dán SOP-8;  hãng sx: AVAGO;  dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AV454 HCPL-V454 HPV454 Photo-tran;
kiểu chân: dán SOP-8;
hãng sx: AVAGO;
dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tags: , , ,