B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W

Giá: 74.500 VNĐ

Tên hàng: B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W;

Mã: B2405S-2W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: B2405S-1W, B2405LS-1W

Tên hàng: B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W;  Mã: B2405S-2W;  Kiểu chân: cắm;  Hãng sx: MORNSUN;  Hàng tương đương: B2405S-1W, B2405LS-1W

Tên hàng: B2405S-2W IC nguồn cách ly 24 sang 5V 2W;
Mã: B2405S-2W;
Kiểu chân: cắm;
Hãng sx: MORNSUN;
Hàng tương đương: B2405S-1W, B2405LS-1W

Tags: , , ,