BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V;

Mã: BCP55;

Kiểu chân: dán SOP223;

Tên hàng: BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V;  Mã: BCP55;  Kiểu chân: dán SOP223;

Tên hàng: BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V;
Mã: BCP55;
Kiểu chân: dán SOP223;

Tags: , ,