BCP55

Tên hàng: BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V; Mã: BCP55; Kiểu chân: dán SOP223;

BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: BCP55 BCP 55 SOT223 N Transistor 1A 60V;

Mã: BCP55;

Kiểu chân: dán SOP223;

LÊN ĐẦU TRANG