Bóng đèn 15W đui E12

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: Bóng đèn 15W đui E12

Dùng cho: vật tư lò vi sóng, vật tử tủ lạnh

Tên hàng: Bóng đèn 15W đui E12   Dùng cho: vật tư lò vi sóng, vật tử tủ lạnh

Tên hàng: Bóng đèn 15W đui E12
Dùng cho: vật tư lò vi sóng, vật tử tủ lạnh

Tags: , ,