Bóng đèn 15W đui E12

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Bóng đèn 15W đui E12;

Dùng cho: vật tư lò vi sóng, vật tử tủ lạnh

Tên hàng: Bóng đèn 15W đui E12;  Dùng cho: vật tư lò vi sóng, vật tử tủ lạnh

Tên hàng: Bóng đèn 15W đui E12;
Dùng cho: vật tư lò vi sóng, vật tử tủ lạnh

Tags: , ,