BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V;

Mã: BT136-600E;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V;  Mã: BT136-600E;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136-600E BT136 TO220 TRIAC 4A 600V;
Mã: BT136-600E;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , ,