BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V;

Mã: BT136S-600E;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V;  Mã: BT136S-600E;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BT136S-600E BT136S 600E BT136 TO252 TRIAC 4A 600V;
Mã: BT136S-600E;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , ,