BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V;

Mã: BT152-800R;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: Thyristor;

Mã kho: BT152-800R-010;

Hàng tương đương: BT152-600R

Tên hàng: BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V;  Mã: BT152-800R;  Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: Thyristor;  Mã kho: BT152-800R-010;  Hàng tương đương: BT152-600R

Tên hàng: BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V;
Mã: BT152-800R;
Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: Thyristor;
Mã kho: BT152-800R-010;
Hàng tương đương: BT152-600R

Tags: , ,