Thyristor

Tên hàng: TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ST; Mã: TYN1225

TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: TYN1225

Tên hàng: BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V; Mã: BT152-800R; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: Thyristor; Mã kho: BT152-800R-010; Hàng tương đương: BT152-600R

BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: BT152-800R TO220 Thyristor 20A 800V;

Mã: BT152-800R;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: Thyristor;

Mã kho: BT152-800R-010;

Hàng tương đương: BT152-600R

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V; Mã: MCR310-10G; Hãng sx: ON; Dùng cho: Vật tư máy may;

MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V;

Mã: MCR310-10G;

Hãng sx: ON;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V; Mã: TYN812

TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TYN812 TO-220 Thyristor 12A 800V;

Mã: TYN812

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V; Mã: BT151-600R; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: THYRISTOR

BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V;

Mã: BT151-600R;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: THYRISTOR

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V; Mã hàng: 5P4M; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: NEC;

5P4M Thyristor 5A 500V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;

Mã hàng: 5P4M;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: NEC;

Tên hàng: A 500V;2P4M Thyristor 2 Mã hàng: 2P4M; Kiểu chân: cắm TO-202; Hãng sx: NEC;

Tên: 2P4M Thyristor 2A 500V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 2P4M Thyristor 2A 500V;

Mã hàng: 2P4M;

Kiểu chân: cắm TO-202;

Hãng sx: NEC;

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V; Mã hàng: 5P4M; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: NEC;

5P4M Thyristor 5A 500V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;

Mã hàng: 5P4M;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: NEC;

LÊN ĐẦU TRANG