BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V;

Mã: BT169D;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: NXP;

Tên hàng: BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V;  Mã: BT169D;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Thương hiệu: NXP;

Tên hàng: BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V;
Mã: BT169D;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Thương hiệu: NXP;

Tags: , ,