BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V;

Mã: BTA16-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V;  Mã: BTA16-800B;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V;
Mã: BTA16-800B;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,