BTA16

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V; Mã: BTA16-800B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V;

Mã: BTA16-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA16-600B BTA16 TO220 TRIAC 16A 600V; Mã: BTA16-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA16-600B BTA16 TO220 TRIAC 16A 600V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: BTA16-600B BTA16 TO220 TRIAC 16A 600V;

Mã: BTA16-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG