BTA16-600B TRIAC 16A 600V

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: BTA16-600B TRIAC 16A 600V;

Kiểu chân: cắm TO220;

Hãng sx: ST;

Mã: BTA16-600B

Tên hàng: BTA16-600B TRIAC 16A 600V;  Kiểu chân: cắm TO220;  Hãng sx: ST;  Mã: BTA16-600B

Tên hàng: BTA16-600B TRIAC 16A 600V;
Kiểu chân: cắm TO220;
Hãng sx: ST;
Mã: BTA16-600B

Tags: , , ,