BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V;

Mã: BTA24-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V;  Mã: BTA24-800B;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E;  Phân nhóm: TRIACTên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V;  Mã: BTA24-800B;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V;
Mã: BTA24-800B;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,