BTA24

BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V;

Mã: BTA24-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V; Mã: BTA24-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E; Phân nhóm: TRIAC

BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V;

Mã: BTA24-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG