BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V;

Mã: BTA24-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V;  Mã: BTA24-600B;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V;
Mã: BTA24-600B;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , , , , ,