BTA41-600B TRIAC 41A 600V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: ST;

Mã: BTA41-600B_ST

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: ST;  Mã: BTA41-600B_ST

Tên hàng: BTA41-600B TRIAC 41A 600V;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: ST;
Mã: BTA41-600B_ST

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG