BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;

Mã: BU406_ST;

Hãng sx: ST;

Xuất xứ: MALAYSIA;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BU407;

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;  Mã: BU406_ST;  Hãng sx: ST;  Xuất xứ: MALAYSIA;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: BU407;Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;  Mã: BU406_ST;  Hãng sx: ST;  Xuất xứ: MALAYSIA;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: BU407;

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;
Mã: BU406_ST;
Hãng sx: ST;
Xuất xứ: MALAYSIA;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: BU407;

Tags: , , ,