BU406_ST;

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE; Mã: BU406_ST; Hãng sx: ST; Xuất xứ: MALAYSIA; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: BU407;Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE; Mã: BU406_ST; Hãng sx: ST; Xuất xứ: MALAYSIA; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: BU407;

BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;

Mã: BU406_ST;

Hãng sx: ST;

Xuất xứ: MALAYSIA;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BU407;