BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM)

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM);

Mã: BU508A_OLD;

Kiểu chân: Cắm TO-3P; TO-247;

Tên hàng: BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM);  Mã: BU508A_OLD;  Kiểu chân: Cắm TO-3P; TO-247;

Tên hàng: BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM);
Mã: BU508A_OLD;
Kiểu chân: Cắm TO-3P; TO-247;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG