Cắm TO-3P; TO-247;

Tên hàng: BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM); Mã: BU508A_OLD; Kiểu chân: Cắm TO-3P; TO-247;

BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM)

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: BU508A TO-3P N Transistor 8A 700V BCE (TM);

Mã: BU508A_OLD;

Kiểu chân: Cắm TO-3P; TO-247;

LÊN ĐẦU TRANG