BUX48A NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 18.500 VNĐ

Tên hàng: BUX48A NPN Transistor 15A 1000V;

kiểu chân: TO-3;

Hãng sx: ST;

Mã: BUX48A_ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn

Tên hàng: BUX48A NPN Transistor 15A 1000V;  kiểu chân: TO-3;  Hãng sx: ST;  Mã: BUX48A_ST;  Dùng cho: vật tư máy hàn

Tên hàng: BUX48A NPN Transistor 15A 1000V;
kiểu chân: TO-3;
Hãng sx: ST;
Mã: BUX48A_ST;
Dùng cho: vật tư máy hàn

Tags: , , ,