BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;

Mã: BUX48A_ST;

kiểu chân: TO-3;

Thương hiệu: ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Mã kho: BUX48A_nic;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;  Mã: BUX48A_ST;  kiểu chân: TO-3;  Thương hiệu: ST;  Dùng cho: vật tư máy hàn;  Mã kho: BUX48A_nic;  Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;
Mã: BUX48A_ST;
kiểu chân: TO-3;
Thương hiệu: ST;
Dùng cho: vật tư máy hàn;
Mã kho: BUX48A_nic;
Phân nhóm: NPN Transistor

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG