BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;

Mã: BUX48A_ST;

Kiểu chân: TO-3;

Hãng sx: ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Mã kho: BUX48A-nic

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;  Mã: BUX48A_ST;  Kiểu chân: TO-3;  Hãng sx: ST;  Dùng cho: vật tư máy hàn;  Mã kho: BUX48A-nic

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;
Mã: BUX48A_ST;
Kiểu chân: TO-3;
Hãng sx: ST;
Dùng cho: vật tư máy hàn;
Mã kho: BUX48A-nic

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG