C2625 2SC2625 N Transistor 10A 450V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: C2625 2SC2625 N Transistor 10A 450V

Tên hàng: C2625 2SC2625 N Transistor 10A 450VTên hàng: C2625 2SC2625 N Transistor 10A 450V

Tên hàng: C2625 2SC2625 N Transistor 10A 450V

Tags: