C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE

Giá: 32.000 VNĐ

Tên hàng: C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx:; Mã: 2SC3030_FE;

Tên hàng: C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx:; Mã: 2SC3030_FE;

Tên hàng: C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx:; Mã: 2SC3030_FE;

Tags: , , ,