C3030

Tên hàng: C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sx:; Mã: 2SC3030_FE;

C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE

Giá: 32.000 VNĐ

Tên hàng: C3030 2SC3030 N Transistor 7A 800V BCE;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx:; Mã: 2SC3030_FE;

LÊN ĐẦU TRANG