Cáp lập trình GT09-C30USB-5P 1.5m ; Mã: GT09-C30USB-5P

Giá: 81.500 VNĐ

Tên hàng: Cáp lập trình GT09-C30USB-5P 1.5m ;

Mã: GT09-C30USB-5P;

Thông số: Cáp lập trình GT09-C30USB-5P

dùng để lập trình các dòng PLC MITSUBISHI FX3G, Q-UCPU và lập trình các dòng màn hình Mitsubishi GOT1000/GT11/GT15/GT16/GS2107/GT2000 Cáp lập trình GT09-C30USB-5P phù hợp với tất cả các máy tính cài hệ điều hành hiện nay

Tên hàng: Cáp lập trình GT09-C30USB-5P 1.5m ;  Mã: GT09-C30USB-5P;  Thông số: Cáp lập trình GT09-C30USB-5P  dùng để lập trình các dòng PLC MITSUBISHI FX3G, Q-UCPU và lập trình các dòng màn hình Mitsubishi GOT1000/GT11/GT15/GT16/GS2107/GT2000 Cáp lập trình GT09-C30USB-5P phù hợp với tất cả các máy tính cài hệ điều hành hiện nay

Tên hàng: Cáp lập trình GT09-C30USB-5P 1.5m ;
Mã: GT09-C30USB-5P;
Thông số: Cáp lập trình GT09-C30USB-5P
dùng để lập trình các dòng PLC MITSUBISHI FX3G, Q-UCPU và lập trình các dòng màn hình Mitsubishi GOT1000/GT11/GT15/GT16/GS2107/GT2000 Cáp lập trình GT09-C30USB-5P phù hợp với tất cả các máy tính cài hệ điều hành hiện nay

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG