MITSUBISHI

PS21964-5S IGBT 15A 600V

Giá: liên hệ

Tên hàng: PS21964-5S IGBT 15A 600V;

Mã: PS21964-5S;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa;

Phân nhóm: IGBT;

Mã kho: PS21964-5S_421

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy); Mã: MIG30J502HC_OLD; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: vật tư SERVO

MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy);

Giá: Liên hệ

Tên hàng: MIG30J502HC IGBT 30A 500V (Tháo Máy);

Mã: MIG30J502HC_OLD;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: vật tư SERVO

Tên hàng: CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V; Mã: CT60AM-18C; Kiểu chân: TO-247; Thương hiệu: Mitsubishi; Xuất xứ: Tháo Máy; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT;

CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V;

Giá: 33.000 VNĐ

Tên hàng: CT60AM-18F CT60AM-18B CT60AM-18C CT60AM18C CT60AM 18C TO247 IGBT 60A 900V;

Mã: CT60AM-18C;

Kiểu chân: TO-247;

Thương hiệu: Mitsubishi;

Xuất xứ: Tháo Máy;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm: TO-247 IGBT;

Tên hàng: KG057QV1CA-G000V KG057QV1CA-G000 LCD cho màn hình Mitsubishi GT1150-QLBD

KG057QV1CA-G000V KG057QV1CA-G000 LCD cho màn hình Mitsubishi GT1150-QLBD

Giá: Liên hệ

Tên hàng: KG057QV1CA-G000V KG057QV1CA-G000 LCD cho màn hình Mitsubishi GT1150-QLBD

Tên hàng: KCG057QV1DB-G770 LCD cho màn hình Mitsubishi GT1555-QSBD

KCG057QV1DB-G770 LCD cho màn hình Mitsubishi GT1555-QSBD

Giá: Liên hệ

Tên hàng: KCG057QV1DB-G770 LCD cho màn hình Mitsubishi GT1555-QSBD

Tên hàng: PS21767 Module IGBT 30A 600V; Mã: PS21767; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

PS21767 Module IGBT 30A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21767 Module IGBT 30A 600V;

Mã: PS21767;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: PS22A76 module IGBT 25A 1200V Mitsubishi; Mã: PS22A76; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: Mitsubishi; xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư

Tên hàng: PS22A76 module IGBT 25A 1200V Mitsubishi

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS22A76 module IGBT 25A 1200V Mitsubishi; Mã: PS22A76; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: Mitsubishi; xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư

Tên hàng: PS21564 PS21564-P IGBT Mitsubishi 15A 600V; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MITSUBISHI; Mã: PS21564; Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần; vật tư máy giặt; Vật tư điều hòa; vật tư servo driver

PS21564 PS21564-P IGBT Mitsubishi 15A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21564 PS21564-P IGBT Mitsubishi 15A 600V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Mã: PS21564;

Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần; vật tư máy giặt; Vật tư điều hòa; vật tư servo driver

Tên hàng: PS21765 IGBT Mitsubishi 20A 500V; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư biến tần, vật tư servo driver, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

PS21765 IGBT Mitsubishi 20A 500V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21765 IGBT Mitsubishi 20A 500V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư biến tần, vật tư servo driver, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

Tên hàng: M51977FP IC Nguồn Switching; Kiểu chân: dán SOP-20; Mã: M51977FP; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: vật tư biến tần; vật tư servo driver

M51977FP IC Nguồn Switching

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: M51977FP IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SOP-20;

Mã: M51977FP;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần; vật tư servo driver

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V; Kiểu chân: cắm; Hãng SX: MITSUBISHI; Mã: PS21962-4S; Dùng cho: Vật tư máy may,vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

PS21962-4S IGBT Module 5A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng SX: MITSUBISHI;

Mã: PS21962-4S;

Dùng cho: Vật tư máy may,vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

Tên hàng: STK625-720MB IGBT Mitsubishi; Mã: STK625-720MB; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

STK625-720MB IGBT Mitsubishi

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK625-720MB IGBT Mitsubishi;

Mã: STK625-720MB;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: PS21964-4S, PS21964 IGBT Mitsubishi 15A 600V; Mã: PS21964-4S; Hãng sx: MITSUBISHI; Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

PS21964-4S, PS21964 IGBT Mitsubishi 15A 600V

Giá: 148.500 VNĐ

Tên hàng: PS21964-4S, PS21964 IGBT Mitsubishi 15A 600V;

Mã: PS21964-4S;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư serovo driver, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: STK625-728M IGBT Mitsubishi; Hãng sx: SANYO; Mã: STK625-728M; Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

STK625-728M IGBT Mitsubishi

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK625-728M IGBT Mitsubishi;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK625-728M;

Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

LÊN ĐẦU TRANG