Tụ hóa 22uF 50V 22uF

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 22uF 50V 22uF;

Mã: CAPP-22uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 22uF 50V 22uF;  Mã: CAPP-22uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 22uF 50V 22uF;
Mã: CAPP-22uF50V

Tags: ,