Cầu chì 20A/250V 5x20mm

60,000 VNĐ

Tên: Cầu chì 20A/250V 5x20mm

Mã: 20A/250V 5x20mm

20A 250V 5x20mm