Cầu chì 2A/250V 3.6x10mm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: Cầu chi 2A/250V 3.6x10mm

Mã:2A/250V 3.6x10mm

2A 250V 3.6x10mm