Cầu chì 3A/250V 5x20mm

Giá: 45,000 VNĐ

Tên: Cầu chì 3A/250V 5x20mm

Mã: 3A/250V 5x20mm

3A 250V 5x20mm