Tụ CBB22 224J 630V 0.22uF 630V 20mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 224J 630V 0.22uF 630V 20mm;

Mã: CBB-224J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 224J 630V 0.22uF 630V 20mm;  Mã: CBB-224J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 224J 630V 0.22uF 630V 20mm;
Mã: CBB-224J630V

Tags: