Tụ CBB 472J 100V 4.7nF 100V 5mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 472J 100V 4.7nF 100V 5mm;

Mã: CBB-472J100V

Tên hàng: Tụ CBB 472J 100V 4.7nF 100V 5mm;  Mã: CBB-472J100V

Tên hàng: Tụ CBB 472J 100V 4.7nF 100V 5mm;
Mã: CBB-472J100V

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG