Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm;

Mã: CBB-104J100V

Tên hàng: Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm;  Mã: CBB-104J100V

Tên hàng: Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm;
Mã: CBB-104J100V

Tags: