Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm;

Mã: CBB-223J100V5mm

Tên hàng: Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm;  Mã: CBB-223J100V5mm

Tên hàng: Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm;
Mã: CBB-223J100V5mmTên hàng: Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm;
Mã: CBB-223J100V5mm

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG